CloudOffce
HOTLINE: 1900 4767
|
Tin tức & sự kiện

Chữ ký số ban cơ yếu chính phủ là gì? Giải đáp chi tiết 2023

   Đối với các cơ quan Đảng và Nhà nước có quy quy định riêng trong việc sử dụng chữ ký số. Vậy chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ do đơn vị nào cung cấp và các quy định liên quan như thế nào?  Dưới đây là thông tin giúp bạn đọc hiểu rõ hơn.

ban cơ yếu 1

Chữ ký số ban cơ yếu chính phủ.

1. Ban cơ yếu chính phủ là gì 

Ban Cơ yếu Chính phủ được hiểu là cơ quan mật mã quốc gia do bộ trưởng Bộ quốc phòng trực tiếp quản lý. Ban Cơ yếu Chính phủ  đảm bảo bí mật thông tin lãnh đạo chỉ huy của Đảng và Nhà nước, đồng thời quản lý chuyên ngành về cơ yếu (cơ mật, trọng yếu), có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ yếu. 

1.1 Hoạt động cơ yếu

Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện các hoạt động cơ yếu theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm (quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Cơ yếu năm 2011).

1.2 Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Cơ yếu Chính phủ

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Cơ yếu Chính phủ được quy định tại Điều 21, Luật Cơ yếu năm 2011. Cụ thể một số nhiệm vụ và quyền hạn chính gồm:

 • Tham mưu, đề xuất để Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chiến lược, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về cơ yếu.

 • Tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, pháp luật về cơ yếu; chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng tổ chức cơ yếu thống nhất, chặt chẽ, xây dựng lực lượng cơ yếu trong sạch, vững mạnh, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi.

 • Tổ chức xây dựng và thống nhất quản lý hệ thống mạng liên lạc cơ yếu; quản lý, kiểm soát việc sử dụng các loại sản phẩm mật mã trong cả nước;

 • Tổ chức, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật mật mã trong toàn ngành cơ yếu.

 • Tổ chức nghiên cứu và thống nhất quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mật mã 

 • Thống nhất quản lý và bảo đảm chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật mật mã cho hoạt động cơ yếu trong phạm vi cả nước; 

 • Sản xuất, cung cấp sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước và xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng cơ yếu chính quy, hiện đại.

 • Bảo đảm tính sẵn sàng của hệ thống mạng liên lạc cơ yếu và lực lượng dự bị, nguồn dự trữ sản phẩm mật mã để ứng phó có hiệu quả trong mọi tình huống.

 • Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra việc mã hoá thông tin bí mật nhà nước.

 • Tổ chức bảo vệ bí mật sản phẩm mật mã và các thông tin bí mật nhà nước khác trong hoạt động cơ yếu.

 • Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cơ yếu theo quy định của pháp luật.

 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức cung cấp chữ ký số cho Ban Cơ yếu Chính phủ

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là tổ chức trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan Đảng và Nhà nước (quy định tại Điều 55, Nghị Định 130/2018/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó tại Điều 57, Nghị Định 130/2018/NĐ-CP quy định:

“Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước nếu áp dụng chữ ký số thì sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cung cấp”

Như vậy, chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cung cấp.

ban cơ yếu 2

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Ban Cơ yếu Chính Phủ là cơ quan quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng Nhà nước. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trực thuộc Ban Cơ yếu Chính Phủ và có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: 

 • Tự cấp chứng thư số cho mình;

 • Thực hiện quản lý, duy trì, vận hành hệ thống kỹ thuật để cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan Đảng và Nhà nước;

 • Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức hướng dẫn quy trình nghiệp vụ về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

 • Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cơ quan thực hiện báo cáo và tổ chức tổng kết công tác quản lý, triển khai sử dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước theo định kỳ hàng năm;

 • Được Nhà nước bố trí, đảm bảo nhân sự, kinh phí và trụ sở làm việc để triển khai các nhiệm vụ, quản lý, duy trì hoạt động, bảo đảm cung cấp chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo nhu cầu thực tế của các cơ quan Đảng, Nhà nước và an ninh, an toàn theo quy mô hoạt động.

3. Điều kiện cấp mới chứng thư số 

Căn cứ theo quy định tại Điều 60 của Nghị Định 130/2018/NĐ-CP quy định điều kiện cấp mới chứng thư số từ Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, các cá nhân, tổ chức thuộc Ban cơ yếu chính phủ phải đáp ứng điều kiện theo quy định của Pháp luật.

ban cơ yếu 3

Điều kiện cấp mới chứng thư số.

3.1 Điều kiện cấp mới chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức 

Theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước thì điều kiện cấp mới chứng thư số cho người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức gồm 2 điều kiện sau:

 • Một là phải là người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước có nhu cầu giao dịch điện tử;

 • Hai là cá nhân có văn bản đề nghị và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận.

3.2 Điều kiện cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của Đảng Nhà nước

Điều kiện cấp chứng thư số cho cơ quan tổ chức nhà nước gồm có: 

 • Phải là cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân;

 • Có quyết định thành lập cơ quan, tổ chức hoặc được người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xác nhận.

 • Có văn bản đề nghị cấp chứng thư số mới của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của cơ quan, tổ chức và được xác nhận bởi người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp.

Như vậy, chữ ký số ban cơ yếu chính phủ được sử dụng tuân theo quy định của pháp luật và do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cấp. Chữ ký số được sử dụng bởi ban cơ yếu chính phủ đảm bảo các nguyên tắc và các yêu cầu kỹ thuật chung theo quy định của Pháp luật về chữ ký số và giao dịch điện tử.

Ngoài ra, quý doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn thêm về giải pháp quản lý văn phòng điện tử CloudOffice, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://cloudoffice.com.vn/
Trụ sở Hà Nội
Số 11 Đặng Thùy Trâm - Hoàng Quốc Viêt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 04.37545222, FAX: 04.37545223
Chi nhánh TP.HCM
33A - Cửu Long - F.2 -Tân Bình - TP.HCM.
Điện thoại: 08.35470355. FAX: 08.35470356
Chi nhánh Đồng Nai
93/75 Đồng Khởi - Tân Phong - TP.Biên Hoà - Đồng Nai.
Điện thoại : 0618.871868, Fax: 0618.871866
Chi nhánh Đà Nẵng
36 Đào Duy Từ - Thanh Khê - TP.ĐÀ NẴNG.
Điện thoại : 0511.3868363, Fax: 0511.3868364
Chi nhánh Bình Dương
B4-08 Cao ốc BICONSI, Yersin - Thủ Dầu Một - Bình Dương.
Điện thoại : 0650.3848886, Fax: 0650.3848882
Tư vấn, hỗ trợ 24/7
1900 4767
2024 © Xây dựng bởi Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn