CloudOffce
HOTLINE: 1900 4767
|
Tin tức & sự kiện

Cổ phần là gì? Có mấy loại cổ phần trong công ty cổ phần?

Cổ phần là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực tài chính, đầu tư. Tuy là khái niệm quen thuộc nhưng không phải ai cũng hiểu được bản chất của thuật ngữ quan trọng này. Cổ phần là gì, bao gồm những loại nào và khác với cổ phiếu như thế nào?

Khái niệm cổ phần

Cổ phần là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty cổ phần.

1. Cổ phần là gì?

Căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 11, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, gọi là cổ phần.

Như vậy, cổ phần là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông và có thể là cá nhân hay tổ chức.

Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách là cổ đông của công ty cổ phần. Trong đó, mỗi loại cổ phần sẽ ấn định quyền và nghĩa vụ pháp lý của cổ đông sở hữu.

>> Tham khảo: Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp đối với nhân viên công sở.

2. Các loại cổ phần

Theo Điều 114, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ phần trong công ty cổ phần gồm 2 loại: Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

2.1. Cổ phần phổ thông

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần và được phân chia dựa trên vốn điều lệ của công ty. Cổ phần phổ thông được sử dụng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở.

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông.

>> Tham khảo: Thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản.

2.2. Cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần.

Ngoài cổ phần phổ thông, trong công ty cổ phần còn có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi sẽ nhận được một số ưu đãi nhất định trong quá trình quản lý hoạt động của công ty cổ phần tương ứng với loại cổ phần ưu đãi mà mình nắm giữ.

Cổ phần ưu đãi bao gồm:

 • Cổ phần ưu đãi cổ tức.
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết.
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại.
 • Cổ phần ưu đãi khác.

>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Phần mềm hóa đơn điện tử.

3. Phân biệt cổ phần và cổ phiếu

Có thể phân biệt cổ phần và cổ phiếu dựa theo một số tiêu chí sau:

Tiêu chí

Cổ phần

Cổ phiếu

Khái niệm

Cổ phần là phần vốn điều lệ của công ty cổ phần được phân chia thành các phần bằng nhau

Cổ phiếu trong công ty cổ phần là một loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu.

Giá trị pháp lý

Cổ phần là căn cứ pháp lý xác định việc góp vốn của các cổ đông, chứng minh cổ đông trong công ty cổ phần

Theo Khoản 2, Điều 13, Luật Chứng khoán năm 2019, mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10.000 đồng.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020

Phân loại

Gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Không phân loại

4. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần

Cổ đông sở hữu các loại cổ phần khác nhau sẽ có quyền hạn khác nhau:

- Cổ đông phổ thông có quyền:

 • Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp của Đại Hội đồng cổ đông, thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
 • Nhận cổ tức tương ứng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Được ưu tiên mua cổ phần mới theo tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông trong công ty.
 • Được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ các trường hợp bị cấm theo Khoản 3, Điều 120, Khoản 1, Điều 127, Luật doanh nghiệp 2020 và quy định khác.
 • Xem xét và tra cứu, trích lục thông tin trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết, yêu cầu chỉnh sửa thông tin không chính xác của mình.
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 • Trường hợp công ty bị giải thể hoặc phá sản, cổ đông phổ thông được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

- Cổ đông ưu đãi biểu quyết.

 • Cổ đông ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, tự do chuyển nhượng cổ phần biểu quyết cho người khác.

>> Tham khảo: Đặc điểm của công ty cổ phần.

- Cổ đông ưu đãi cổ tức

 • Cổ đông ưu đãi cổ tức sẽ được nhận cổ tức cao hơn so với cổ đông phổ thông và được quyền khác tương tự như cổ đông phổ thông (biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty cổ phần).

- Cổ đông cổ phần ưu đãi hoàn lại

 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền tương tự như cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trừ các quyền liên quan đến việc biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần.

Trên đây là một số khái niệm về cổ phần, các loại cổ phần và phân biệt cổ phần với cổ phiếu. Việc nắm được bản chất của cổ phần nhằm mục đích trang bị những kiến thức cơ bản nhất khi đầu tư hoặc đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần.

Ngoài ra, quý doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn thêm về giải pháp quản lý văn phòng điện tử CloudOffice, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://cloudoffice.com.vn/

 

Trụ sở Hà Nội
Số 11 Đặng Thùy Trâm - Hoàng Quốc Viêt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 04.37545222, FAX: 04.37545223
Chi nhánh TP.HCM
33A - Cửu Long - F.2 -Tân Bình - TP.HCM.
Điện thoại: 08.35470355. FAX: 08.35470356
Chi nhánh Đồng Nai
93/75 Đồng Khởi - Tân Phong - TP.Biên Hoà - Đồng Nai.
Điện thoại : 0618.871868, Fax: 0618.871866
Chi nhánh Đà Nẵng
36 Đào Duy Từ - Thanh Khê - TP.ĐÀ NẴNG.
Điện thoại : 0511.3868363, Fax: 0511.3868364
Chi nhánh Bình Dương
B4-08 Cao ốc BICONSI, Yersin - Thủ Dầu Một - Bình Dương.
Điện thoại : 0650.3848886, Fax: 0650.3848882
Tư vấn, hỗ trợ 24/7
1900 4767
2024 © Xây dựng bởi Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn