CloudOffce
HOTLINE: 1900 1286
|
Tin tức & sự kiện

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2016-2020 của Bộ GD&ĐT được phê duyệt

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã phê duyệt kế hoạch ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GD&ĐT. Mục tiêu của kế hoạch: Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tạo một nền tảng phát triển của Chính phủ điện tử tại Bộ GD&ĐT.

Hệ thống mạng nội bộ trong cơ quan sẽ được hoàn thiện (LAN, wifi), vận hành ổn định liên tục 24/7, kết nối với Internet tốc độ cao. Trong đó, it nhất các hệ thống, dịch vụ CNTT cơ bản của hệ thống Chính phủ điện tử (cổng thông tin điện tử, thư điện tử, văn phòng điện tử) sẽ được giám sát về an toàn thông tin.

Áp dụng hệ thống công nghệ thông tin tại Bộ GD&DT

100% những cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên môn của Bộ sẽ được bảo đảm về kỹ thuật để có thể thực hiện trên hệ thống môi trường mạng; 80% các cuộc hội nghị quan trọng sẽ được truyền hình trực tiếp trên mạng để các đơn vị giáo dục có thể theo dõi; 100% các văn bản quy phạm pháp luật được công khai trên hệ thống mạng.

Cung cấp các dịch vụ chứng thực điện tử và chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trực tiếp đến trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống mạng; tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin nội bộ và dịch vụ công trực tuyến.

Xây dựng một trung tâm dữ liệu thuộc Bộ (hướng theo mô hình điện toán đám mây) đảm bảo các hoạt động cho hệ thống ứng dụng CNTT của Bộ GDĐT và hệ thống CNTT dùng chung cho toàn ngành.

Về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ Bộ GD&ĐT và ngành GD&ĐT: Hoàn thiện triển khai một hệ thống quản lý hành chính điện tử (e-office) tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT và kết nối, liên thông các văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ. Trong đó,100% văn bản không mật được điện tử hóa, xử lý trên mội trường mạng.

Tối thiểu có tới 30% các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử).

Hình thành những hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý cung cấp đầy đủ các thông tin quản lý GD&ĐT cần thiết cho các công tác chung.

Phấn đấu có ít nhất 50% các hệ thống thông tin đầu tư mới phù hợp với Kiến trúc của Chính phủ điện tử của Bộ GD&ĐT.

Phát triển và hoàn thiện những cơ sở dữ liệu dùng chung (lưu trữ dữ liệu viên chức, nhà giáo, học sinh, sinh viên, cơ sở vật chất, kho học liệu số, kho bài giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi trực tuyến) và bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động quản lý, thực hiện hành chính công vụ, tạo một nền tảng thông tin triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ GD&ĐT, có khả năng kết nối với các đơn vị dữ liệu quốc gia liên quan.

Đưa vào sử dụng một hệ thống thông tin quản lý giáo dục thông suốt từ Bộ đến các cơ quan quản lý giáo dục kết nối với các cơ sở dữ liệu dùng chung.

Ứng dụng CNTT phục vụ cho người dân: Ít nhất 80% các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có trang tin điện tử phục vụ quản lý công tác điều hành và được liên kết từ cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT.

Phấn đấu có ít nhất 80% các dịch vụ công quan trọng được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức 3 thông qua hệ thống Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT. Tỉ lệ những hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến đạt ít nhất 50%.

Cố gắng 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Nguồn: Bộ GD&ĐT

Phần mềm hải quan điện tử Phần mềm khai thuế điện tử chuyên nghiệp Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử
Trụ sở Hà Nội
Số 11 Đặng Thùy Trâm - Hoàng Quốc Viêt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: 024.37545222, FAX: 024.37545223
Chi nhánh TP.HCM
33A - Cửu Long - F.2 -Tân Bình - TP.HCM.
Điện thoại: 028.35470355. FAX: 028.35470356
Chi nhánh Đồng Nai
93/75 Đồng Khởi - Tân Phong - TP.Biên Hoà - Đồng Nai.
Điện thoại : 02518.871868, Fax: 02518.871866
Chi nhánh Đà Nẵng
36 Đào Duy Từ - Thanh Khê - TP.ĐÀ NẴNG.
Điện thoại : 0236.3868363, Fax: 0236.3868364
Chi nhánh Bình Dương
B4-08 Cao ốc BICONSI, Yersin - Thủ Dầu Một - Bình Dương.
Điện thoại : 0274.3848886, Fax: 0274.3848882
Tư vấn, hỗ trợ 24/7
1900 1286
2022 © Xây dựng bởi Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn